THAKUR PANCHANAN MAHILA MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST 2019
 B.A HONOURS SANSKRIT ST ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST 2019
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 TP19001758 USHA CHAMPRAMARY ST N 88 318 82.33
2 2 TP19000949 TANIYA CHAMPRAMARY ST N 81 322 80.67
3 3 TP19003383 SURABHI NARJARY ST N 85 304 79.00
4 4 TP19001785 NANDITA CHAMPRAMARY ST N 82 293 76.17
5 5 TP19000048 RAMA GORE ST N 77 286 73.33
6 6 TP19001287 MONALISHA ROY ST N 70 295 72.50
7 7 TP19000258 ROSLIYAN BASUMATA ST N 78 278 72.33
8 8 TP19000358 resma oraon ST N 67 256 65.00
9 9 TP19000077 TUHINA MANDAL ST N 75 227 62.83
10 10 TP19001831 ANIKA MANDAL ST N 58 211 54.50