THAKUR PANCHANAN MAHILA MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST 2021-22
 B.A HONOURS POLITICAL SCIENCE ST ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST 2021-22
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 TP21001332 JASMINE BASUMATA ST N 75 320 78.33
2 2 TP21003767 BIDIYA SAIBA ST N 0 298 74.50
3 3 TP21001553 NEHA KARJEE ST N 67 287 70.17
4 4 TP21002747 PURNIMA CHIKBARAIK ST N 51 278 63.33
5 5 TP21002872 NISHTHA BHAGAT ST N 50 228 54.67