THAKUR PANCHANAN MAHILA MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST 2021-22
 B.A HONOURS EDUCATION ST ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST 2021-22
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 TP21001332 JASMINE BASUMATA ST N 81 320 80.33
2 2 TP21003767 BIDIYA SAIBA ST N 75 298 74.67
3 3 TP21003113 TRIPTI BASUMATA ST N 73 292 73.00
4 4 TP21001259 JYOTI MURMU ST N 0 285 71.25
5 5 TP21003846 JANHABI NARJINARY ST N 71 284 71.00
6 6 TP21001275 PRIYA KARJEE ST N 70 271 68.50
7 7 TP21003574 CHANDANA BARO ST N 64 242 61.67
8 8 TP21003784 Sristhi iswarary ST N 0 216 54.00