THAKUR PANCHANAN MAHILA MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST 2021-22
 B.A HONOURS ENGLISH ST ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST 2021-22
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 TP21004092 SHLPI RAVA ST N 85 353 87.17
2 2 TP21001332 JASMINE BASUMATA ST N 81 326 81.33
3 3 TP21003004 SANJUKTA PAHAN ST N 81 323 80.83
4 4 TP21002747 PURNIMA CHIKBARAIK ST N 76 303 75.83
5 5 TP21003436 NANDITA CHAMPRAMARY ST N 71 298 73.33
6 6 TP21001433 DIPIKA KARJEE ST N 72 289 72.17
7 7 TP21003767 BIDIYA SAIBA ST N 70 293 72.17
8 8 TP21003113 TRIPTI BASUMATA ST N 70 289 71.50
9 9 TP21003846 JANHABI NARJINARY ST N 70 283 70.50
10 10 TP21002582 TANUSHA RAVA ST N 64 292 70.00
11 11 TP21001553 NEHA KARJEE ST N 66 286 69.67
12 12 TP21001259 JYOTI MURMU ST N 67 281 69.17
13 13 TP21003242 NIMA LAMU TAMANG ST N 70 273 68.83
14 14 TP21003374 NEHA BASUMATA ST N 66 280 68.67
15 15 TP21002057 prakriti koch ST N 63 269 65.83
16 16 TP21003784 Sristhi iswarary ST N 57 222 56.00
17 17 TP21002872 NISHTHA BHAGAT ST N 52 230 55.67
18 18 TP21003782 SANJANA NARJINARI ST N 51 216 53.00