THAKUR PANCHANAN MAHILA MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST 2019
 B.A GENERAL ST ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST 2019
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 TP19003131 SUPARNA BASUMATA ST N 225 56.25
2 2 TP19002721 DIPSHIKHA SAIBA ST N 217 54.25
3 3 TP19000013 SAUROVI SUBA ST N 193 48.25
4 4 TP19003133 SANGITA KARJEE ST N 191 47.75
5 5 TP19000647 UTTARADHIKA MOCHHARY ST N 191 47.75
6 6 TP19002070 SANGITA ORAON ST N 182 45.5
7 7 TP19001348 CHAMPA SINGH ST N 175 43.75